Inleiding
De stichting
Doelen
Depersonalisatie
Voorbeelden
Lotgenoten en
Betrokkenen
Hulpverlening
Wat bieden wij?
Lidmaatschap
Het forum
Onlinecasinogids
Contact

 

Voorbeeld

 

Inleiding

We krijgen nogal eens vragen van mensen die niet zeker weten of ze nu last hebben van depersonalisatie of derealisatie of dat het toch iets anders is. Hieronder staat een voorbeeld van de vragenlijsten zoals die op de ledensite staan. Normaal gesproken komen de antwoorden van één persoon, maar om een wat completer beeld te geven hebben we er een toelichting bij geschreven die een beeld geeft van verschillende antwoorden die er zoal gegeven worden. Let wel; het beeld van dp/dr wordt eigenlijk met elk verhaal van iemand weer aangevuld. Iedereen benoemd het weer ietsje anders en soms vertellen mensen ervaringen die voor ons nieuw zijn maar weldegelijk bij dp/dr horen. 


De vragenlijst:

Wat is volgens jou de oorzaak van jouw dp/dr gevoelens?
Vaak gaan traumatische gebeurtenissen, angststoornissen, sociale problemen, relatieproblemen of drugs of alcoholgebruik vooraf aan dp/dr. Maar ook lichamelijke factoren als migraine, epilepsie of hersenletsel kunnen dp/dr in de hand werken. Bij een trauma kun je denken aan allerlei schokkende gebeurtenissen, de dood van een dierbare of een auto-ongeluk, maar ook  jarenlang geestelijk/lichamelijk/seksueel  misbruik. Biologische aanleg, opvoeding en adequate hulp kunnen de dp/dr versterken en natuurlijk ook verzachten. Soms is het ook moeilijk nog te achterhalen waarmee de dp/dr nu eigenlijk begon; had ik nu eerste dp/dr en kreeg ik daardoor angsten of was het andersom? 


Kan je uitleggen wat en hoe dp/dr bij jou voelt?

Grofweg zou je dp/dr kunnen onderverdelen in het vervreemd voelen van je eigen emoties, van je omgeving en van je eigen lichaam. Sommige mensen hebben alleen van het ene last, een andere van alles en weer anderen van het ene een beetje en het andere meer. De beschrijvingen van hoe dp/dr voelt zijn divers omdat iedereen het weer anders benoemt, terwijl het vaak wel op een aantal basisgevoelens neerkomt. Een aantal beschrijvingen: angstig, opgejaagd, alsof je jezelf niet bent, je lichaam niet meer kunnen voelen, scheiding tussen lichaam en geest, alsof je geest niet in je lichaam zit, je eigen stem als vreemd ervaren, alsof je in een film zit, dingen tweedimensionaal ervaren, alsof alles zich achter glas afspeelt, je verdoofd voelen, je in een droomtoestand voelen, dingen/mensen/je omgeving ineens als nieuw ervaren, geen emoties voelen, alsof alles op de automatische piloot gaat, jezelf dood voelen omdat je geen beleving voelt, indrukken van buiten of jezelf vervormd of anders waarnemen. 

Ongetwijfeld is deze lijst nog veel langer te maken, maar dit zijn veel gehoorde beschrijvingen.  


Kan je uitleggen wat je niet meer kan of moeilijker gaat doordat je dp/dr hebt?

Genoemd worden: sociale contacten onderhouden, sporten, werken, alles wat energie kost, concentreren, weg van huis gaan, genieten van dingen. 


Wat vermindert bij jou de dp/dr gevoelens?

regelmaat, afleiding, medicijnen, thuis zijn, rust, regelmaat. 


Wat verergert bij jou de dp/dr gevoelens?

stress, veel en/of sterke indrukken (licht geluid), vermoeidheid, onzekerheid, onveiligheid, alcohol, verplichtingen/afspraken, emotionele belasting, onverwachte situaties.  


Welke medicijnen gebruikte en gebruik je nu en helpen ze?

Deze vraag is te individueel en de antwoorden zijn te divers om in het algemeen te beantwoorden. 
Meer informatie over medicijnen is te vinden op het leden-gedeelte van deze site.
Op te merken valt wel dat er regelmatig antipsychotica worden voorgeschreven omdat men 'vreemde gevoelens' interpreteert als een aankomende psychose. Een groot verschil tussen een psychose en dp/dr is dat bij dp/dr de werkelijkheidsbeleving intact blijft. Slechts in een heel enkel geval heeft een antipsychoticum gewerkt, maar het wordt vaak onnodig voorgeschreven met ook vaak als gevolg dat de dp/dr klachten juist erger worden. 
Let daar dus op! 


Hoe lang heb je dp/dr gevoelens en met welke frequentie?

Vaak heeft men al heel lang (het gemiddelde is 16 jaar) last van dp/dr. Sommigen ervaren het ook in periodes. Meestal ervaart men de gevoelens continue, 24 uur per dag. 

Welke diagnose is er bij jou gesteld?
Op deze vraag worden de meest uiteenlopende antwoorden gegeven. Dp/dr kan als symptoom bij andere stoornissen optreden maar ook als stoornis op zich. Aangezien er in de reguliere hulpverlening weinig kennis is over dp/dr wordt het vaak niet herkend en is men lang op zoek naar mensen die het herkennen. 

Onderstaande drie vragen zijn vooral van belang voor een nadere omschrijving en voor het maken van enig onderscheid. De antwoorden die op deze vragen gegeven worden liggen eigenlijk al besloten in het antwoord op de vraag hoe dp/dr bij jou voelt (zie de tweede vraag).

Voel je je vervreemd van je eigen emoties, zoja, in welke mate? en kun je dit toelichten?

Voel je je vervreemd van je eigen lichaam, zoja, in welke mate? en kun je dit toelichten?
Voel je je vervreemd van je omgeving, zoja, in welke mate? en kun je dit toelichten?

mijn geschiedenis/verhaal/ervaringen 
Hier komt het levensverhaal van leden te staan, om een beeld te geven van hoe het een en ander is gelopen.